Професионален екип за научноизследователска и развойна дейност

Професионален екип за научноизследователска и развойна дейност4

Компанията се ангажира с развитието на генеричната кабелна индустрия и инвестира повече от 20% от печалбите си в изследване на нови продукти, нова техника и нови занаяти всяка година.Сега екипът за научноизследователска и развойна дейност включва 30 старши технически инженери с повече от 10 години опит в научноизследователската и развойна дейност и първокласен бранд опит.Професионалният екип за научноизследователска и развойна дейност гарантира основната конкурентоспособност на предприятията и осигурява непрекъсната мощност за развитието на предприятието.

20%

Проучване и развитие

30+

Старши технически инженер

10+

Марка опит